Perdre la por al full en blanc

Col·legi Sant Lluis
Escola concertada
353
Educació Infantil, Primària, Secundària
Barri de la Prosperitat (Districte Nou Barris - Barcelona)

Parlem amb la Cristina Farrerons, subdirectora del Col·legi Sant Lluís i tutora de 1r, la Deborah Ariño, tutora i professora de 3r, i la Mireia Sampera, tutora de 6è i professora de castellà i català, sobre les seves experiències amb PictoEscriptura i l’evolució del seu alumnat.
A Sant Lluís, van començar aplicant PictoEscriptura el 2018 en el Cicle Inicial, el següent curs la van implantar també a Cicle Mitjà i el tercer any, fins a Cicle Superior.

“Si avui hagués de tornar a començar, començaria directament fins a 6è. És una metodologia molt flexible i oberta, l’alumnat s’adapta ràpidament”.

Un cofre de possibilitats i aprenentatges

“La plataforma ofereix una possibilitat d’activitats immensa, infinita” que permet, per un costat, que el professorat adapti la programació als gustos, ritmes i nivells de l’aula i, per altre, individualitzar l’aprenentatge de l’alumnat”.

Si tens vint-i-tres alumnes, tindràs vint-i-tres nivells. El fet que la programació sigui tan àmplia et permet atendre la diversitat de l’aula.

“La societat actual és cada com més diversa i això es reflecteix en les aules. Amb els llibres de text tradicionals costa molt adequar-se als diferents nivells. Com a professional, agraeixo els recursos que ofereix PictoEscriptura, perquè em permet adaptar-me als diferents nivells, tant a qui va més avançat com a qui té més dificultats.”

Èxit en el canvi d’etapa d’Infantil a Primària

Conscients de la dificultat a la qual s’enfronta l’alumnat amb el canvi d’etapa d’Infantil a Primària, la programació de PictoEscriptura inclou activitats d’expressió corporal. D’aquesta manera, es pretén fomentar un aprenentatge actiu i significatiu. “El fet que durant el Cicle Inicial se’ls proposi separar les paraules amb el cos, identificar les síl·labes a través de gestos o que es promogui el moviment dins l’aula, fa que interioritzin de forma molt més àgil el que després hauran de plasmar en el paper.

El resultat el veus quan escriuen. Els veus a la cadira separant amb la cintura les paraules.

La PictoEscriptura ajuda a treballar les llengües d’una manera més vivencial, amb el cos, el moviment.

Perdre la por al full en blanc

La PictoEscriptura defensa l’escriptura sense límits, sense correccions ortogràfiques. Perquè aprendre a escriure s’aconsegueix, sobretot, escrivint. La programació incorpora activitats de coneixement de llengua, ortografia, lèxic i gramàtica, aprenentatges que l’alumnat anirà integrant al llarg del curs, però l’objectiu principal de la PictoEscriptura és que nens i nenes vulguin escriure i convertir les aules en comunitats d’escriptors i escriptores. “Quan s’enfronten a la creació d’un text, els animem a deixar volar la imaginació, trobar el seu camí i, sobretot, a assajar, cometre errors i reconduir les seves històries.”

 

L’ampliació que fan del vocabulari a través dels contes és molt impactant. Han perdut la por i volen escriure, escriure, escriure i escriure més. I estan molt orgullosos del que són capaços de produir.

“Partint del dibuix, la PictoEscriptura fomenta la creativitat i les ganes d’escriure. A partir d’un dibuix és molt més fàcil ordenar les idees i saber què has d’escriure. La metodologia els ensenya que amb un dibuix sempre hi ha coses a dir. En algunes proves, sobretot a l’alumnat amb més dificultats, els veus primer esbossant per a després desenvolupar el seu text i enfrontar-se al full en blanc. Es nota moltíssim l’evolució.”

Per tal d’aconseguir aquest canvi de pedagogia, el professorat del Col·legi Sant Lluís va arribar a un pacte de centre que respectés el procés que proposa la Picto i van acordar les normes ortogràfiques de cada curs. L’aplicació de la metodologia a nivell global els ha permès mesurar millor els resultats; “Treballem la metodologia en llengua, però l’hem aplicat en totes les àrees.”

Avaluació contínua i personalitzada

La plataforma de PictoEscriptura ofereix una doble eina d’avaluació. Per un costat, l’avaluació automàtica i, per altre, les graelles d’avaluació on es tenen en compte tant els coneixements (continguts conceptuals) com els procediments (continguts procedimentals) i actituds (continguts actitudinals) de l’alumnat. D’aquesta manera, les diferents competències tenen un caràcter funcional la finalitat de les quals és l’aplicació del coneixement adquirit i permeten fer un seguiment individualitzat de l’alumnat. Pel professorat, pretén ser una eina formativa que els permeti, sobretot, analitzar l’evolució de la seva classe.

El fet que hi hagi indicadors que et permeten veure d’una manera molt visual tots els resultats de tota la classe t’ajuda a reforçar certs continguts, tant el treball grupal com seleccionant els exercicis individuals.

 

Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos

Un repte de competència comunicativa i diversitat.

exito educativo

Aules inclusives, generant espais d’aprenentatge significatiu

“Mai no ha estat tan atractiu aprendre a llegir i escriure com amb PYCTO”