Un canvi cap a l’aprenentatge holístic de llengua

Escola Pia Terrassa
Escola concertada
1.800
Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
2 aules SIEI
Recinte de més de 12.000m2
Centre de la ciutat de Terrassa

Conversem amb tres professores de l’Escola Pia de Terrassa sobre la seva experiència amb la PictoEscriptura que el centre va incorporar el 2018 per a tota la Primària. La Roser Soler, tutora de 2n, la Núria Yáñez, tutora de 4t i responsables de llengua i la Noèlia Feria, professora de 1r i 2n.

Quan hi ha motivació, hi ha aprenentatge

La Roser ens explica com el seu alumnat està molt motivat; el conte, relata, aconsegueix crear una emoció, ganes de continuar i descobrir la següent pàgina. Aquesta motivació fa que augmenti el seu esforç, participació i aprenentatge, alguna cosa que afirma, no havia aconseguit amb altres editorials o propostes pedagògiques.

La motivació la tens assegurada, si hi ha motivació hi ha esforç i si hi ha esforç hi ha aprenentatge. Això, com a professora, és molt gratificant.

“Tota la part de la història els fascina i quan arribem a la creació individual del conte gaudeixen moltíssim” ens explica la Núria del seu alumnat de 4t.

Aprendre sense pors, un lloc per a cada persona

La PictoEscriptura promou la cooperació i la diversitat sense fomentar la competència. Per això utilitza imatges que connectin amb tota la classe i impulsen la participació de tot l’alumnat, sigui quin sigui el seu nivell. Són imatges vivencials on totes les interpretacions són vàlides, res està bé o està malament. “Aquest moment és màgic, es crea una espontaneïtat, no hi ha por de res, ningú té vergonya, tots es senten segurs i tenen el seu espai.”

A més, potencia la curiositat i connexió amb el pensament visual i verbal a través dels CREA – exercicis de creació associades al conte, en grup o individual – on s’aconsegueix, també, impulsar la participació de tota l’aula. En aquest cas, la plataforma inclou molts exemples com a guia, per alimentar la creativitat, demostrant que tot està bé, que qualsevol pot sentir-se orgullós de la seva creació. L’activitat acostuma a acabar amb una exposició oral i ajuda a que tots i totes se sentin integrats en el grup.

La meva classe ha perdut la por de fer una exposició oral; no tenen vergonya. Òbviament, alguns tenen més facilitat que d’altres, però tots volen fer-ho; això ja és un èxit.

La conversa literària; domini del vocabulari

“La programació de Pycto aposta per introduir un lèxic ric en matisos i vocabulari que, treballat a partir del conte, l’alumnat integra fins i tot en dos o tres idiomes. Així, s’enriqueix el camp d’aprenentatge de l’alumnat, millorant no només la seva capacitat d’expressió oral, sinó també la comprensió lectora. En les activitats de coneixement de llengua, també es treballen les competències de lèxic i comprensió lectora de manera individualitzada. ‘A 2n, ja escriuen textos llargs, que fan servir nexos i lèxic que han après de la plataforma.”

L’aplicació que fan del vocabulari a través dels contes és molt impactant. Pycto els fa perdre la por o la mandra d’escriure.

Aprenentatge significatiu

Pycto es basa en una metodologia activa que combina el llenguatge visual, oral, escrit, “escriuen, ho representen, i defensen les seves creacions, es fan seves el contingut, és un aprenentatge molt significatiu i estan orgullosos de les seves creacions”. “Arriba a les famílies, a casa i això et dóna molta satisfacció”.

Recomanaria Pycto pel seu treball holístic de la llengua, no parcel·lat, tot té sentit, tot és global i enriqueix molt.

A l’Escola Pia de Terrassa han apostat per fer una presentació de les produccions de l’alumnat a les famílies i d’aquesta manera implicar en la lectura i l’escriptura a tota la seva comunitat. Un canvi molt significatiu i que ha apropat a l’alumnat a viure la llengua d’altres maneres.

Fomentar la creativitat i el gust pel dibuix

La Pycto posa especial atenció en la qualitat de les il·lustracions. L’exposició variada i constant del dibuix familiaritza a l’alumnat amb el dibuix i li permet arriscar-se i posar a prova la seva creativitat. A més, el dibuix és una potent eina d’expressió que potencia l’autoestima.

Un dels eixos centrals de la metodologia és no posar límits a les creacions, “a Pycto s’hi convida a l’alumnat a escriure tant com vulguin des de l’inici. Sense límits. Això és una trencadissa de barreres molt gran i el converteix en un programa molt inclusiu”. Aprenen a escriure a través d’escriure molt.

Una invitació a arriscar-se

La Noèlia, encarregada de la implementació de Pycto, relata com van haver de fer un canvi de mirada pedagògica i donar un pas endavant en la reflexió interlingüística. Tot i que, explica, és un procés que requereix temps i al principi es van basar en la programació proposada, poc a poc s’han anat apropriant dels recursos i adaptant-se a les necessitats de cada aula.
“Recomanaria a qui estigui plantejant-se implementar aquesta metodologia que no tingui por de perdre coses que creguin fonamentals, perquè a través de la PictoEscriptura ho podran treballar de manera diferent i encaixar-ho amb altres propostes de centre. No és un programa estàtic o inflexible i t’hi convida a arriscar-te.”
A més, comenta la Núria, ‘dins de la plataforma hi ha molts tutorials i un botó d’ajuda on contesten ràpidament. Són molt propers.’

Com veus que amb la Pycto aconsegueixes coses que abans no havies aconseguit, t’hi motives i segueixes.

Competència comunicativa i plurilingüe

L’escola va apostar des del principi per l’opció plurilingüe per a l’ensenyament de castellà i català. Es va designar un responsable de PictoEscriptura per curs que programa les dues àrees alhora; d’aquesta manera, fomenten la mirada global de les llengües i el diàleg interlingüístic. La Núria, responsable de llengua de 2n, explica com, gràcies a la quantitat de recursos que ofereix la plataforma, “poden diferenciar les activitats i potenciar l’aprenentatge”.

Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos   Veure més casos

Un repte de competència comunicativa i diversitat.

exito educativo

Aules inclusives, generant espais d’aprenentatge significatiu

Perdre la por al full en blanc