Política de privacitat

Gràcies pel seu interès en la nostra empresa. A Pictoescritura donem una alta prioritat a la protecció de les teves dades. Si bé el nostre lloc web es pot utilitzar sense compartir dades personals, alguns serveis poden requerir-lo. En tals casos, obtenim el consentiment de l’interessat abans de processar qualsevol dada personal.

1. Política de privacitat

PICTOESCRITURA, SL informa els usuaris del lloc web sobre la seva política de tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per a la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, com també de les dades personals de què disposi PICTOESCRITURA, SL recollides per qualsevol altre mitjà o motiu.
En aquest sentit, PICTOESCRITURA, SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels

2. Responsable del tractament

PICTOESCRITURA, S.L.
c. Tuset, 8-10
Esc. Esquerra
Entresol 2a
08006 Barcelona

NIF B65871253
Telf (+34) 931 576 336

Dades de contacte per exercir els seus drets: info@pictoescritura.cat

3. Recollida, finalitat i tractament de dades

PICTOESCRITURA, SL té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, PICTOESCRITURA, SL serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans descrits anteriorment.
També, PICTOESCRITURA, SL informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l’atenció de sol·licituds fetes pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial, com també l’enviament d’informacions que tinguin relació amb el servei rebut.
Les teves dades seran conservades i protegides degudament contra la pèrdua o l’alteració de la informació i els accessos no autoritzats mentre es mantingui la relació comercial i, un cop acabada, durant el temps necessari fins a la prescripció de responsabilitats, llevat que tu ens indiquis el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

4. Comunicació d'informació a tercers

The Internet pages of the GAD use cookies. Cookies are text files that are stored in a computer system via an Internet browser.

Many Internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identifier of the cookie. It consists of a character string through which Internet pages and servers can be assigned to the specific Internet browser in which the cookie was stored. This allows visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the dats subject from other Internet browsers that contain other cookies. A specific Internet browser can be recognized and identified using the unique cookie ID.

Through the use of cookies, the GAD can provide the users of this website with more user-friendly services that would not be possible without the cookie setting.

PICTOESCRITURA, SL informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, el qual es contractarà degudament amb totes les garanties que estableix el Reglament general (UE) 2016/679.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. If the data subject deactivates the setting of cookies in the Internet browser used, not all functions of our website may be entirely usable.

5. Transferències internacionals de dades

PICTOESCRITURA, SL no fa comunicacions de dades a tercers països, però en el cas que necessiti algun servei d’empreses ubicades en zones de fora de l’espai de la Unió Europea o sense mesures adequades de protecció de dades, seguirà el que s’exigeix al capítol V del RGPD.

6. Drets dels usuaris

El Reglament general de protecció de dades de caràcter personal (UE) 2016/679, concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.
En el cas que les dades de l’usuari siguin objecte de tractament o siguin conservades per part de PICTOESCRITURA, SL, els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari ha d’adreçar-se mitjançant una comunicació escrita a l’adreça següent: PICTOESCRITURA, SL, Carrer Tuset, 8-10, Esc. Esquerra, Entresol 2a, 08006 Barcelona, o enviant un correu electrònic a: info@pictoescritura.cat, i aportar una fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) en tots dos casos.
Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, el seu domicili i les dades acreditatives i la petició sobre el dret que desitja exercir.
L’exercici de drets l’ha de fer l’usuari mateix, el seu hereu o una persona autoritzada com a representant legal de l’interessat. En aquest cas, s’ha d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, l’acceptació de l’herència o els poders.
També t’informem que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si consideres que hi ha hagut una vulneració dels teus drets.