PictoEscriptura

pensamiento creativo

Metodologia

Personalitzada, Inclusiva, Activa, Col·laborativa, Multimodal, Creativa, Plurilingüe, Empoderadora

La PictoEscriptura empodera i motiva igualment el professorat i l’alumnat.

És una metodologia activa que fomenta la participació i la motivació, i que integra creativitat, anàlisi i pensament visual per a dominar el llenguatge visual, verbal i escrit.

Amb les aportacions de les ciències educatives, psicolingüístiques i neurocognitives, hem creat contextos en què l’alumnat viu el procés de crear i escriure com una experiència d’èxit.

“Amb la nostra metodologia els nens i nenes dibuixen per escriure, escriuen per llegir i llegeixen per reescriure. És a còpia de connectar aquests processos que llegeixen i escriuen millor, perquè interioritzen l’aprenentatge.”
Roser Ballesteros, Fundadora de PictoEscriptura
exito educativo

La PictoEscriptura és una metodologia que dona respostes als reptes dels docents en el dia a dia de les aules: falta de motivació, baixa competència lectora i escriptora, dificultats d’atenció, falta de pensament creatiu.

L’impacte visual amb què creixen avui dia els infants està transformant l’estil d’aprenentatge. Per això la PictoEscriptura és una metodologia innovadora que fa un ús de la imatge instrumental, com a eina per aprendre a llegir i a escriure, a desenvolupar el pensament creatiu i a dominar progressivament el llenguatge.

 

Un estudi fet amb 3.800 adolescents natius digitals demostra que el 80 % dels que hi van participar havien desenvolupat un estil cognitiu visual dominant o preferent.

1/2

La capacitat creativa de l'infant decreix de manera dràstica en edat escolar degut a un sistema educatiu uniformador i al consum excessiu de productes audiovisuals.

2/2

Beneficis

pensamiento creativo

Multimodal i adaptativa

Mètode actiu que s’adapta de manera natural a tot l’alumnat i activa la curiositat, connectant el pensament visual i verbal a tots els nivells.

Plurilingüisme

Per a desenvolupar la competència comunicativa en diferents idiomes és essencial transferir els aspectes que comparteixen aquests idiomes.

Pensament crític i creatiu

Més enllà de la lectura i l’escriptura, treballem els softskills del s. xxi: l’anàlisi de discursos, la comunicació, els processos creatius i col·laboratius.

Plataforma digital personalitzada

Plataforma intuïtiva, que elabora la programació en funció de l’evolució de l’alumnat i del grup.

Materials intuïtius

Materials didàctics que desperten la curiositat i eviten la monotonia. Textos i il·lustracions fets per escriptors i il·lustradors de literatura infantil i juvenil.

La PictoEscriptura duplica l'extensió dels textos narratius i expositius, i millora la comprensió lectora inferencial un 37%.

Avantatges de la PictoEscriptura

pensamiento creativo

Per al centre educatiu

metodologias activas educacion
 • Facilita la transició entre Infantil i Primària.
 • Aplica un mètode inclusiu i integrador en tota l’etapa d’Educació Primària.
 • Provoca un canvi en les dinàmiques docents que té un impacte transversal.
 • Genera una biblioteca dels textos creats per l’alumnat.
 • Estimula les dinàmiques entre cursos.
 • Millora el vincle família-escola.

Per al professorat

metodologias activas educacion
 • Treballa el currículum de llengua de 1r a 6è, seguint un itinerari personalitzat de l’alumnat.
 • Aplica estratègies de pensament creatiu i visual per ensenyar a llegir i a escriure.
 • Escriu a l’aula i rep suggeriments d’un editor professional.
 • Genera exercicis de Llengua a partir dels textos creats amb el grup.
 • Acompanya un procés d’aprenentatge creatiu i autònom.
 • Rep els exercicis en línia ja corregits per l’aplicació i té més temps per acompanyar el procés d’aprenentatge.

Per a l'alumnat

metodologias activas educacion
 • Millora el rendiment escriptor i la comprensió lectora.
 • Aprèn a treballar en equip.
 • S’acostuma a pensar de manera creativa i a resoldre problemes en cooperació.
 • Desenvolupa una motivació interna per a la creació i l’expressió escrita.
 • Pren consciència del seu estil i capacitat d’aprenentatge.
 • Reforça l’autoestima.

Recerca per a l'aprenentatge adaptatiu

Machine learning, intel·ligència artificial

Treballem per innovar en el sistema d’aprenentatge de manera inclusiva i adaptativa.

Ens basem en dades d’interacció de l’alumnat sobre la plataforma educativa per augmentar el grau de personalització del seu itinerari individual. Ho fem aplicant el machine learning i la intel·ligència artificial a la base de la nostra plataforma.

Incorporem els avenços dels models de classificació, anàlisi i adaptabilitat que milloren l’experiència d’aprenentatge per a totes les persones que fan servir la plataforma.

Aquest projecte està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, que depèn del Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya.

 

Grup GRETEL de la Universitat Autònoma de Barcelona

Tenim el suport del Grup GRETEL (Grup de Recerca en literatura infantil i juvenil i educació literària) de la UAB, que veu en la PictoEscriptura un mètode innovador i amb potencial per transformar les dinàmiques docents a les aules.

Col·laborem per determinar l’impacte de la PictoEscriptura en el rendiment de l’alumnat i en les pràctiques a l’aula. També per definir estratègies que permetin incorporar els principis de la nostra metodologia als programes oficials de formació del professorat.

exito educativo

Aparicions en premsa

exito educativo

El economista

L’alternativa al llibre de text per a aprendre a llegir i escriure mitjançant el dibuix. 5.000 alumnes d’una vintena d’escoles han apostat per aquesta eina. Aquesta plataforma engloba tot el currículum de l’assignatura de Llengua d’Educació Primària i està basada en la PictoEscriptura, una metodologia pedagògica innovadora per a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura […]
exito educativo

La Vanguardia

Classes d’escriptors. L’escola prova noves metodologies per a aprendre bé les llengües. La generació de relats a l’aula potencia l’autonomia i el pensament crític. Tothom avança al mateix temps però a la mesura de la destresa de cada nen/a.

ABC

Aprendre a llegir i escriure mitjançant el dibuix. Es tracta d’una metodologia pedagògica que trenca amb les tècniques convencionals d’aprenentatge en Educació Primària. Adapta el procés d’aprenentatge de manera personalitzada a les capacitats i evolució de cada alumne. Una tècnica que, a més, possibilita als alumnes ser més creatius, flexibles i capaços d’interpretar informació en una […]

El confidencial

PictoEscriptura, reinventar la manera d’ensenyar a llegir i a escriure. “Aquest nou mètode no només ensenya a llegir, o al fet que la c amb l’a és ca, sinó que els ensenya a escriure, generar idees, redactar-les, estructurar-les, comprendre a fons un text, a ser un lector competent”, explica la mateixa Roser Ballesteros qui va […]

La Vanguardia Magazine

“Que ningú et tregui el somriure”: el missatge de Roser Ballesteros per a una infància feliç.  La pedagoga afirma que “no hi ha humà que no se li posi la pell de gallina” quan aprèn divertint-se.

Quaderns de Pedagogia

La PictoEscriptura, segons en Manu Velasco, és una de les 7 eines digitals imprescindibles per potenciar la lectoescriptura.
metodologias activas educacion

La Vanguardia – Sociedad

Así se logra el éxito educativo en una escuela pública de alta complejidad que lleva más de 10 años utilizando la PictoEscritura.