Competències comunicatives

como mejorar la comprension lectora

La nostra metodologia ha demostrat un augment exponencial en el domini progressiu del llenguatge, contribuint així a millorar la comprensió lectora..

Amb la PictoEscriptura, parlar, escoltar, llegir, escriure, dibuixar… són les diferents cares d’un mateix procés.

37
%
Comprensió lectora
Després d'utilitzar la PictoEscriptura es va comprovar una millora de la comprensió lectora inferencial.
2
x
Extensió dels textos
La PictoEscriptura duplica l'extensió dels textos que produeix l'alumnat.
3
x
Millora en la qualitat textual.
La PictoEscriptura triplica l'ús d'indicadors estructurals en el text.

Integrem llenguatges en l'aprenentatge

La PictoEscriptura entén el desenvolupament de l’expressió de manera integral, és a dir, basat en la interacció simultània i contínua de totes les modalitats expressives: llengua oral, llengua escrita, llenguatge visual. A més, així, s’atén millor la diversitat d’estils d’aprenentatge.

La PictoEscriptura fa un ús instrumental de la imatge com a eina per aprendre a llegir i escriure, desenvolupar el pensament creatiu i dominar progressivament el llenguatge (visual, oral i escrit).

 

metodologias activas educacion
como mejorar la comprension lectora
como mejorar la comprension lectora
como mejorar la comprension lectora
como mejorar la comprension lectora
como mejorar la comprension lectora

La multimodalitat és l'ús simultani de dos llenguatges, el verbal i el visual

 1. Facilita l’adquisició dels conceptes bàsics de la producció textual.

 2. Permet crear contextos on tots els alumnes, no tan sols els que se senten còmodes en la lògica del raonament verbal, tenen les mateixes oportunitats d’aprenentatge.

 3. Converteix la classe de llengua en un espai on es creen productes comunicatius com els que ens envolten a la vida real, fora de l’aula.

Pensament creatiu

La metodologia proposa una seqüenciació d’unitats didàctiques que promouen el pensament divergent, amb unitats que treballen el pensament convergent, centrant-se en el procés en lloc del resultat.

Respecta les diferents fases del procés creatiu

 1. Fomenta la connexió dels dos hemisferis cerebrals i estimula el pensament creatiu. 

 2. Augmenta la implicació de professorat i alumnat, ja que les activitats es generen a partir dels interessos del grup.

 3. Permet que els nens vegin un sentit real al fet de produir discursos (ja siguin orals, escrits o gràfics) i desenvolupin una motivació interna envers l’aprenentatge. 

Respectar el procés creatiu de l’alumnat és clau perquè
l’aprenentatge sigui significatiu

 

metodologias activas educacion

Expressió escrita

La PictoEscriptura és una proposta metodològica amb un enfocament comunicatiu que exposa l’alumnat a l’ús de textos de gèneres diferents i en suports diversos (paper, Internet, audiovisual), tant quan rep la informació com quan la produeix.

Escriure un text és una feina complexa que implica mobilitzar processos cognitius, lingüístics i motrius. A més, està influït per altres aspectes, com la cultura de l’alumnat, el seu coneixement del món o la seva autoestima. La PictoEscriptura integra aquests aspectes i ofereix estratègies i processos adaptats a cada cicle de Primària.

De 3r a 6è de Primària, l'extensió mitjana dels textos narratius i expositius que produeixen augmenta el 100 % amb la PictoEscriptura.

Primer cicle

como mejorar la comprension lectora

L’ús simultani de dos llenguatges, el verbal i el visual, facilita l’adquisició dels conceptes bàsics de la producció textual. La reflexió visual i les activitats que es proposen permeten crear contextos, generar hipòtesis i noves idees.
L’alumnat relaciona el llenguatge verbal amb la realitat que representa.

Segon cicle

metodologias activas educacion

El dibuix proporciona un “altre text” per comparar amb la versió escrita. Per mitjà del dibuix, l’alumnat divideix en seqüències la seva història, amplia el seu text, treballa el context de la narració i es fixa en els detalls. El dibuix serà la millor eina de planificació possible.

Tercer cicle

como mejorar la comprension lectora

La PictoEscriptura proposa redactar el diari d’un viatge a una ciutat i a un temps que no han viscut. Per encarar aquesta feina amb possibilitats d’èxit, necessiten aprendre a documentar-se. En aquest cas, documentar-se per escriure implica fer-se preguntes, buscar informació, prendre notes, relacionar totes les peces i, finalment, convertir aquest trencaclosques en un text de qualitat.

Quan acaben la programació

metodologias activas educacion

Quan acaben la programació de PictoEscriptura, els alumnes i les alumnes saben que són capaços de crear i de fer servir l’escriptura per produir textos interessants, per comunicar-se amb els altres i per aprendre coses noves. Han après que l’escriptura és un procés i que autorregular aquest procés és la clau d’un bon text i d’un bon rendiment. Ser conscients d’això els converteix en aprenents més autònoms i, per tant, milloren les possibilitats d’afrontar amb èxit l’etapa eductiva següent.

La millora en la longitud de les narracions impulsa un augment del 100 % en la productivitat
dels textos expositius, amb què s'avalua el coneixement.

Comprensió lectora

Les persones que saben llegir bé i interpretar un text connecten el que diu el text amb tot el que saben. Així és com s’aprèn llegint.

Però entendre bé un text i fer-ne aquestes inferències i connexions és un procés complex que també s’aprèn. Per això és important que ensenyem estratègies de comprensió a l’aula.

La PictoEscriptura ofereix activitats i eines al professorat de cada cicle de Primària per millorar la comprensió lectora.

Observar per llegir

• Connectar la imatge i el text ens permet treballar amb l’alumnat les estratègies de prelectura, la generació d’hipòtesis o el resum.
• La imatge en seqüències ens permet analitzar l’estructura del text.
• L’anàlisi del disseny gràfic ens permet reconèixer la jerarquia de la informació en els textos.

Dramatitzar per llegir

Les guies didàctiques ofereixen al professorat un ventall de tècniques teatrals per treballar i millorar la comprensió lectora del text.

Escriure per llegir

Escriure bé és un exercici excel·lent per millorar la comprensió lectora. Comporta un procés actiu de relectura constant del propi text per identificar quins aspectes funcionen i quins no. Escriure sobre el que llegim ens permet connectar tots dos processos i millorar la comprensió.

"El nostre mètode es basa en el respecte del procés creatiu individual, perquè genera motivació interna per a l'aprenentatge: amb la PictoEscriptura aconseguim aules on no es pot parar d'escriure."

Estimulem la participació i l'expressió oral

Estimulem la participació i l’expressió oral en totes les activitats de l’aula. Per iniciar un procés d’aprenentatge, comencem posant en comú el que saben i el que es pregunten.

Perquè l’aprenentatge sorgeixi del que passa a l’aula, provoquem que els nens i les nenes participin, reflexionin, generin idees, argumentin i debatin.

Al llarg de tota l’etapa de Primària, treballem l’exposició oral i s’acostumen a parlar en públic.

como mejorar la comprension lectora
como mejorar la comprension lectora
como mejorar la comprension lectora

Dimensió literària

Els nostres textos i il·lustracions són obra d’escriptors i il·lustradors de literatura infantil i juvenil que incorporen activitats d’escriptura creativa que ens permeten connectar lectura i escriptura i formar lectors creatius i crítics.

Amb la PictoEscriptura, l’aula es converteix en una comunitat lectora i escriptora:

 • Treballem tècniques d’escriptura.
 • Oferim activitats d’educació literària a partir de contes i de clàssics de la literatura universal.
 • L’alumnat viu tot el procés de publicar un llibre i experimenta en primera persona el procés editorial. Hi ha editors de literatura infantil i juvenil que acompanyen els joves autors i autores.
 • Editors i editores de literatura infantil i juvenil acompanyen als joves autors i autores.

Llegim amb ulls d’escriptor i escrivim amb ulls de lector.

Competència comunicativa plurilingüe

La plataforma permet treballar de manera integrada el castellà, el català, el basc o l’anglès.

Els docents disposen d’una eina de programació compartida que els permet escollir quines activitats fan amb cada llengua, amb l’objectiu de:

 • afavorir la transferència de les estratègies de comprensió i producció oral o escrita entre les llengües;
 • enriquir el vocabulari;
 • fomentar la comparació entre llengües;
 • evitar les repeticions innecessàries.

Competències del s. XXI

La nostra proposta fomenta les 4 Cs: creativitat, comunicació, col·laboració i pensament crític.

La gimnàstica d’imaginar.
Crear opcions, prendre decisions.