A l’aula

Aplicació a l'aula

Cicle Inicial

Els propis docents t’expliquen com es treballa la Pycto al Cicle Inicial (1r i 2n de Primària):

 

“Fa que interioritzin de forma molt més fàcil el que després hauran de plasmar en el paper”
Cristina Farrerons, tutora de 1r i sotsdirectora del Col·legi Sant Lluís

L’estructura de Cicle Inicial de la Pycto es basa en el Llibre digital, la Publicació de l’alumne i el Coneixement de llengua. Treballem a partir del text per comprendre’l, anem del text a la frase i de la frase a les paraules clau. Per treballar la compensió i la lectura global, associem la paraula gràfica i la imatge. Els jocs associats a cada paraula ens permeten l’anàlisi fonològic. A partir de les 10 paraules clau de cada pàgina del conte i del material manipulatiu, treballarem la segmentació i la consciència fonològica.

Cicle Mitjà

Els propis docents t’expliquen com es treballa la Pycto al Cicle Mitjà (3r i 4t de Primària):

Cicle Superior

Els propis docents t’expliquen com es treballa la Pycto al Cicle Superior (5è i 6è de Primària):

Hem creat una metodologia activa amb un currículum complet per a l’ensenyament de Llengua en Primària i últim curs d’Infantil que combina llenguatge visual, oral i escrit.

Aconseguim que l’aprenentatge sigui significatiu i que l’alumnat tingui ganes de llegir i d’escriure, millorem la quantitat i la qualitat textual a tots els cursos.

La programació de PictoEscriptura està disponible en diverses llengües, el professorat podrà seleccionar les activitats que vol fer en cada una, per fomentar la transferència i la comparació entre llengües.

Programació a Primària

La nostra proposta pedagògica combina la lectura, la creativitat, el dibuix, l’escriptura, l’expressió oral, el joc teatral i el coneixement de la llengua.

Treballem la lectura, l’escriptura, l’oralitat, la creativitat, la lectura d’imatges, la memòria visual, l’atenció, l’escolta activa, la reflexió, el treball en equip, el debat, el coneixement de llengua, els fonaments del pensament crític i l’argumentació.

metodologias activas educacion

Llibre digital

metodologias activas educacion

Aprenem Llengua en context. El llibre digital és una història de ficció il·lustrada que permet treballar l’aprenentatge de la llengua en context.

El vocabulari es treballa mitjançant diversos jocs lingüístics i sempre a partir d’un diccionari il·lustrat.

Les tipologies textuals es treballen a partir de les necessitats comunicatives dels personatges del llibre digital. Cada pàgina ofereix diverses propostes per treballar la creació i producció textual, o la documentació i l’exposició oral.

metodologias activas educacion

Publicació

metodologias activas educacion

Ens convertim en escriptors i escriptores. L’alumnat aplica l’aprenentatge lingüístic en la creació i publicació d’un llibre. La imatge té un paper fonamental per crear i estructurar la història.

Respectar el seu procés creatiu individual genera motivació interna per a l’aprenentatge : l’alumnat no pot parar d’escriure, s’aboca a enriquir el text, aplicant-hi les tècniques i el vocabulari que ha après.

Per dur a terme la publicació de la seva pròpia història, la plataforma té una eina senzilla de disseny gràfic incorporada. Els seus llibres s’imprimeixen i es publiquen en una biblioteca digital de l’escola. Escriuen per ser llegits, de manera que es converteixen en autors i autores.

metodologias activas educacion

Coneixement de la llengua

metodologias activas educacion

Un aprenentatge personalitzat. Per reforçar i individualitzar l’aprenentatge, l’alumnat segueix un itinerari personalitzat de jocs de llengua.

El programa avalua el seu rendiment en habilitats lingüístiques clau (vocabulari, ortografia, morfologia i sintaxi, puntuació, estructura i comprensió lectora) i els proposa un material de treball adaptat a les seves necessitats (el programa té 5 nivells per habilitat i curs).

metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion

Últim curs d'Infantil

Hem desenvolupat un material didàctic que fomenta la imaginació i l’expressió oral, a partir de les lectures de dos àlbums il·lustrats gegants. Així preparem l’alumnat per a l’aprenentatge posterior de l’escriptura i la lectura.

Promovem una transició fluida entre les etapes d’Infantil i Primària, perquè els nens i nenes amb nivells diferents de coneixement del codi escrit s’adaptin a les activitats. Proporcionem el marc ideal per exposar-los al llenguatge dels textos, més ric i complex que el llenguatge conversacional que fan servir en el dia a dia.

metodologias activas educacion

Plataforma digital

metodologias activas educacion

Dos àlbums il·lustrats que permeten treballar la lectura de la imatge i del text, i gaudir de la versió en àudio del conte.

metodologias activas educacion

Àlbum il·lustrat gegant

metodologias activas educacion

Per acompanyar i alternar la feina a la plataforma digital, proposem dos àlbums impresos en format DIN A2, amb dibuixos de gran qualitat estètica, il·lustrats a mà.

metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion

Quadern de l'alumnat

metodologias activas educacion

Un quadern imprès per a cada conte, on hi ha més de 80 activitats que combinen la lectoescriptura, el dibuix i la creativitat.

metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion

Eines per al professorat

Guia didàctica

metodologias activas educacion

A la plataforma digital hi ha tutorials i guies amb les seqüències i programació del curs, per fer més fàcil el dia a dia a l’aula.

Assessorament pedagògic

metodologias activas educacion

L’equip de PYCTO us acompanyarà durant tot el procés d’implementació, amb assessorament personalitzat, formacions, sessions de creativitat i molts més punts de trobada, perquè l’experiència amb la PictoEscriptura sigui un èxit. Demana una demo.

Avaluació

Oferim una doble eina d’avaluació que fa un èmfasi especial en l’ús de les habilitats metacognitives perquè, a més d’exposar-los la matèria, els podem ensenyar a pensar i a reflexionar sobre aquesta matèria.

Gràcies a la nostra eina d’avaluació doble, tenim en compte tant els coneixements (continguts conceptuals), com els procediments (continguts procedimentals) i les actituds (continguts actitudinals) de l’alumnat, i això fa que les diferents competències tinguin un caràcter funcional que té com a finalitat l’aplicació del coneixement que han adquirit.

Avaluació automàtica

L’avaluació automàtica la fa la plataforma dels jocs de llengua que l’alumnat va fent regularment (vocabulari, ortografia, morfologia i sintaxi, puntuació, estructura i comprensió lectora).

Rúbriques d'avaluació

Per avaluar els diversos objectius dels sabers bàsics.

Cultura visual i literària

La PictoEscriptura estimula la creativitat i fomenta la cultura visual a l’aula gràcies a la cuidada qualitat de les imatges, obra de professionals de la il·lustració, fetes a mà i amb diverses tècniques artístiques amb l’objectiu d’estimular la imaginació de l’alumnat.

A més, posem èmfasi en la qualitat literària de tot el material, per això treballem amb un equip de professionals de l’escriptura i l’edició que asseguren que siguin textos rics i complexos per captar l’interès de l’alumnat.

metodologias activas educacion
metodologias activas educacion
metodologias activas educacion

Procés inclusiu

Donar espai a la creativitat a l’aula és donar espai, també, a la diversitat.

En el context de les metodologies actives en l’ educació, la PictoEscriptura és un mètode inclusiu que s’adapta de manera natural a tot l’alumnat i n’activa la curiositat, connectant el pensament visual i verbal a tots els nivells. Promou la cooperació i la diversitat sense fomentar la competència.