Plurilingüisme i Tractament Integrat de les Llengües

Webinar sobre com la PictoEscriptura afavoreix el desenvolupament de la competència plurilingüe a Primària.

Aula de coneixement » Plurilingüisme i Tractament Integrat de les Llengües

Seminari web dirigit a professorat de Primària on l’Andrea Perales Fernández de Gamboa, Professora de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UPV, i la María Orcasitas Vicandi, Professora de Filologia Anglesa en la UPV, ens parlaran sobre el translanguaging i mostraran com la PictoEscriptura afavoreix el desenvolupament de la competència plurilingüe en l’alumnat de Primària.

Compartim les mateixes estratègies d’ensenyament i aprenentatge en les diferents llengües.

Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles

Tractament integrat de les llengües i la diversitat

metodologias activas educacion