Qüestionar-nos algunes creences

La comprensió lectora cal treballar-la abans que aprenguin formalment a llegir i a escriure.

metodologias activas educacion
Aula de coneixement » Qüestionar-nos algunes creences

Webinar dirigit al professorat del segon cicle d’Educació Infantil i primer cicle de Primària en el qual la Dra. Rosa Gil ens proposa “Qüestionar-nos algunes creences per a millorar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura”. Rosa Gil és Doctora en Psicologia i llicenciada en Pedagogia Terapèutica, i compagina el seu treball com a psicopedagoga amb la docència en el Departament de Didàctica de la llengua i la literatura de la UAB.

Amb 20 anys d’experiència en la formació permanent del professorat d’Infantil i primer cicle de Primària, les seves línies de recerca giren entorn de l’alfabetització inicial i la reflexió metalingüística.

Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles   Veure més articles

Gestió de la diversitat a l’aula

10 claus per ensenyar llengua

6 lectures per aquest Nadal